Extra informatie vijfdaagse cursus gelaatkunde

DAG 1
Op de 1ste dag van deze boeiende 5-daagse cursus vertellen we over de geschiedenis van de gelaatkunde en wie de grondleggers zijn. Ook maakt u kennis met de literatuur die we gebruikt hebben om deze kennis op de doen.
Tijdens de gehele cursus maken we gebruik van een PowerPoint presentatie en laten u vele foto’s en illustraties zien waarin alles nog duidelijker wordt gemaakt.
Gelaatkunde vind zijn oorsprong in de kiembladenleer. Hierover wordt uitgebreid gesproken en het wordt met vele voorbeelden duidelijk gemaakt wat deze leer precies inhoudt.
Vervolgens leert u welke structuren er uit de kiembladen kunnen ontstaan en hoe u deze kan ontdekken bij uzelf en bij anderen. In de cursus wordt veel met elkaar geoefend, dus theorie wordt afgewisseld met praktische ervaring.
We gaan op deze eerste dag leren hoe je anders kan gaan kijken naar jezelf en naar anderen.
We vertellen over lengtelijnen en over breedtelijnen. We vertellen over de biologische energieën die door ieder mens lopen en hoe je die kan zien. En ten slotte leren we je hoe je kan zien of iemand meer vanuit zijn gevoelskant of rationele kant reageert op zijn omgeving.
Ook wordt er een foto van uw gelaat gemaakt die later in de cursus besproken zal worden.

DAG 2

Vandaag gaan we o.a.de foto bespreken die de eerste dag van jou en van iedereen gemaakt is. Op deze manier breng je in praktijk wat je de eerste dag geleerd hebt.
Hierna gaan we het voorhoofd behandelen. Hieraan is veel af te lezen. Je hebt veel verschillende vormen van voorhoofden en ieder voorhoofd geeft weer zijn eigen talenten en zwakheden weer.
Het voorhoofd kan laag of hoog, smal of breed, hol of bol gevormd zijn. Het heeft zeer veel verschillende vormen en ieder vorm geeft wel een talent of kwaliteit aan. Op deze dag leren we nog beter te kijken naar een gelaat.
Bij het voorhoofd horen ook de ogen. De ogen zijn de vensters van de ziel. En rond de ogen zitten de reflexzones van het urogenitale stelsel. Alle reflexzones die met de waterhuishouding van het lichaam te maken hebben, zitten rond de ogen. Hieraan valt dus veel af te lezen over de gezondheid van je lichaam.

DAG 3

Op deze derde dag van de cursus gaan we al die verschillende neuzen en monden serieus bekijken. Wat zeggen al die verschillende neuzen over het karakter van iemand? Wat betekent het als een neus bol of hol is? Wat als je een bolle neuspunt of juist een spitse neuspunt hebt? Een kleine neus of een grote neus? Heb je wel eens naar de neuswortel van iemand gekeken? Of naar de neusvleugels? Al deze details worden uitvoerig besproken.
En zoals de ogen de vensters van de ziel zijn, zo is de mond de sluitspier van de ziel.
Monden zijn er in veel verschillende vormen en maten en alles heeft een betekenis.
Alle reflexzones van de spijsverteringsorganen zitten op en rond de mond. De lippen krijgen hier speciale aandacht omdat die de reflexzones van de darmen vertegenwoordigen. Een goede darmwerking en flora is immers de basis van een goede gezondheid.

DAG 4

Vandaag wordt de schedel van alle kanten bekeken. Er wordt veel geoefend met elkaar en je leert de verschillende schedelvormen ook te voelen. Want de schedel wordt dikwijls bedekt met haren en dan kan je weinig zien, maar de vorm is wel voelbaar met je handen. Maar haren hebben ook iets te vertellen. Haren zijn het uiteinde van ons zenuwstelsel en reageren op onze gevoelens en over hoe we ons voelen.
Speciale aandacht geven we aan het achterhoofd waar zoveel aan af te lezen of te voelen is.
Soms kan je aan de vorm van het achterhoofd meer over iemand zijn karakter vertellen, dan wat je aan het gelaat kan zien.
Ook leer je de kracht van de verschillende assen te lezen, zoals de liefdes-as, de doe-as en de concentratie-as.
Je leert vandaag hoe je kan zien of iemand veel behoedzaamheid heeft, of iemand de neiging heeft om altijd iemand te verbeteren, of iemand spanning zoekt of juist rust. Het wordt een praktische dag met veel oefeningen en ongetwijfeld veel vragen, omdat er zoveel te zien is.

DAG 5

Op deze laatste lesdag wordt de meest boeiende en veelzeggende vorm van ons gelaat besproken, het oor.
De oren zijn de blauwdruk van ons lichaam. Al vroeg in de prenatale periode van je leven wordt het oor gevormd. Deze vorm van je oor verandert gedurende je hele leven niet meer. Vandaar dat wij het oor de blauwdruk van je leven noemen. Aan het oor zijn vele geheimen te ontdekken.
Wist u dat de meeste topsporters dezelfde kenmerk van een oor bezitten? Dat de hele ruggenwervel af te lezen is aan het oor? Dat de hoeveelheid levensenergie af te lezen is aan een oor?
Het oor herbergt vele geheimen en op deze dag leert u ze allemaal te ontdekken.
Ook de hals en de nek wordt ten slotte behandeld, zodat we uiteindelijk het gehele gelaat van de voor- en zij- en achterkant hebben besproken.
Na deze 5-daagse cursus kunt u zich terecht en met trots gelaatdeskundige noemen.
Een certificaat van deelneming ligt voor u klaar.

© Copyright Face-Balance |Gelaatkunde