Programma teambuilding gelaatkunde


Voorbeeld programma teambuilding Gelaatkunde.

Elk mens is uniek en dat maakt het niet altijd makkelijk een goed team te vormen. Tijdens een teambuilding gelaatkunde worden de mensen eerst individueel bewust gemaakt van hun talenten en zwakheden. Hierdoor ontstaat er helderheid vanuit de individuen en wordt de gemeenschappelijke drijfveer veel makkelijker gevonden. Een gedeelde motivatie is niet in geld uit te drukken, op de lange termijn is het onbetaalbaar! Gelaatkunde is het ideale instrument om het karakter te  analyseren.

Alle vormen aan het gezicht vertellen iets over de innerlijke persoon.

Het programma van de teambuilding Gelaatkunde.

Ontvangst met koffie/thee.

Uitleg gelaatkunde ( frenologie, psychognomie, patho-physiognomie ).

Interactieve kennismaking met de structuren vanuit de gelaatkunde  ( vergelijkbaar met de negen Belbin Teamrollen )

Lunch

Benoemen van ieder zijn kwaliteiten en verbeterpunten met het gezicht als handvat.

Wie kan goed met wie samenwerken én op welk vlak.

Ter afsluiting leren we het oor, onze blauwdruk, lezen.

Wij maken gedurende de teambuilding dag gelaatkunde gebruik van een power-point presentatie, omdat beelden makkelijker te zijn onthouden dan woorden.

Het programma kan in samenspraak met ons aangepast worden, de mogelijkheden van gelaatkunde zijn onbegrensd!

© Copyright Face-Balance |Gelaatkunde